СЕРТИФІКАЦІЯ / ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами:

 • Підготовка пакету документів для отримання ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
 • Підготовка та погодження Паспортів Медичних закладів;
 • Консультаційна підтримка отримання ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Перелік документів і вимоги для отримання ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Ліцензування імпорту лікарських засобів:

 • Аудит існуючих документів і виду діяльності;
 • Допомога/підготовка в складанні «досьє імпортера»;
 • Складання пакету документів для отримання ліцензії на імпорт;
 • Консультаційна та правова підтримка процесу погодження «досьє імпортера»;
 • Отримання ліцензії на імпорт лікарських засобів.

Перелік документів для підготовки «досьє імпортера» і перелік документів для отримання ліцензії на імпорт лікарських засобів.

Сертифікат про відповідність виробництва вимогам GMP

 • Комплектація пакета документів для Заяви на проведення інспектування для сертифікації виробничої діяльності згідно вимог НВП;
 • Погодження умов виїзду інспекторів для проведення інспектування;
 • Погодження акту перевірки;
 • Погодження Сертифікату і додатку;
 • Отримання Сертифікату щодо відповідності виробництва вимогам НВП.

Перелік документів для отримання Сертифікату GMP

Висновок щодо відповідності умов виробництва вимогам GMP:

 • Комплектація пакету документів для отримання Висновку;
 • Координація етапів експертизи документів (для країн не членів PIC/S, що мають сертифікат GMP країни, що є членом PIC/S);
 • Отримання Висновку щодо відповідності умов виробництва вимогам НВП.

Перелік документів для отримання Висновку щодо відповідності умов виробництва вимогам НВП.